Het groeiende personeelstekort is een van de grootste uitdagingen waar de Vlaamse en Nederlandse zorgsectoren voor staan. Door vergrijzing, complexere en langdurige zorg neemt de vraag naar zorgprofessionals toe, terwijl het aantal beschikbare zorgmedewerkers afneemt. Innovaties zijn de sleutel tot de oplossing. Daarom komt er, na een succesvol eerste traject, een tweede editie van Care2Adapt . 

 

 

Innoveren vraagt om een andere aanpak in de organisatie. Dat verandertraject is bij veel zorgorganisaties nog een uitdaging. Het Care2Adapt-project, onderdeel van Samen aan Z, biedt hierbij de helpende hand. 

 

De komende tijd worden medewerkers van Vlaamse en Nederlandse zorg- en welzijnsorganisaties opgeleid om belangrijke innovaties te implementeren in de praktijk om zo hun organisatie duurzaam en fundamenteel te versterken.

Aan de eerste editie van Care2Adapt (2022/2023) deden 35 deelenemers mee. Benieuwd naar hun ervringen en learnings?

Voor wie is Care2Adapt?

 

Het implementeren van innovaties is in de praktijk een grote uitdaging en krijgt vaak door de dagelijkse drukte onvoldoende prioriteit. Daarnaast stuiten zorgorganisaties nog op veel interne drempels en op koudwatervrees. Daarom is het enerzijds goed dat zorgmedewerkers worden opgeleid om in de dagelijkse praktijk vakkundig met innovaties te werken. Maar ook dat zorgorganisaties meer en beter ondersteund worden bij het selecteren, uitrollen en implementeren van innovatieve processen en methodes. 

Wat is Care2Adapt?

 

Care2Adapt coacht, ondersteunt en begeleidt medewerkers die binnen een zorgorganisatie de brugfunctie tussen innovatie en de werkvloer vervullen. Tijdens het programma krijgen dertig zorgmedewerkers uit Nederland en Vlaanderen een praktijkgericht en grensoverschrijdend coachings- en opleidingsproject aangeboden. 

 

 

0
online opleidingsdagdelen
0
fysieke opleidingsdagen
0
inspiratiebezoeken
0
online intervisiemomenten

Over ons

De initiatiefnemers van Care2Adapt zijn Thomas More KempenHealth & Care Network Kempen, en LiCalab uit Vlaanderen en het Care Innovation Center uit Nederland.

 

Nieuwsberichten