Het groeiende personeelstekort is een van de grootste uitdagingen waar de Vlaamse en Nederlandse zorgsectoren voor staan. Door vergrijzing, complexere en langdurige zorg neemt de vraag naar zorgprofessionals toe, terwijl het aantal beschikbare zorgmedewerkers afneemt.

 

Innovaties zijn de sleutel tot de oplossing. Dat vraagt om een andere aanpak in de organisatie. Dat verandertraject is bij veel zorgorganisaties nog een uitdaging.
Het Care2Adapt-project biedt hierbij de helpende hand. De komende tijd worden 35 medewerkers van Vlaamse en Nederlandse zorgorganisaties opgeleid om ervoor te zorgen dat de belangrijke innovaties ook echt in de praktijk worden gebracht en kunnen zo hun organisatie duurzaam en fundamenteel te versterken.

 

Aan de eerste editie van Care2Adapt deden 35 deelnemers mee. Benieuwd naar hun ervaringen en learnings? 

Voor wie is Care2Adapt?

 

Het implementeren van innovaties is in de praktijk een grote uitdaging en krijgt vaak door de dagelijkse drukte onvoldoende prioriteit. Daarnaast stuiten zorgorganisaties nog op veel interne drempels en op koudwatervrees. Daarom is het enerzijds goed dat zorgmedewerkers worden opgeleid om in de dagelijkse praktijk vakkundig met innovaties te werken. Maar ook dat zorgorganisaties meer en beter ondersteund worden bij het selecteren, uitrollen en implementeren van innovatieve processen en methodes. 

Wat is Care2Adapt?

 

Care2Adapt coacht, ondersteunt en begeleidt medewerkers die binnen een zorgorganisatie de brugfunctie tussen innovatie en de werkvloer vervullen. Tijdens het programma krijgen dertig zorgmedewerkers uit Nederland en Vlaanderen een praktijkgericht en grensoverschrijdend coachings- en opleidingsproject aangeboden. 

 

 

0
online opleidingsdagdelen
0
fysieke opleidingsdagen
0
inspiratiebezoeken
0
online intervisiemomenten

Over ons

De initiatiefnemers van Care2Adapt zijn Thomas More KempenHealth & Care Network KempenLiCalab en AZ Herentals uit Vlaanderen en het Care Innovation Center,  Bravis ziekenhuis en tanteLouise uit Nederland.

 

Nieuwsberichten

Het Care2Adapt-project is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer info: www.grensregio.eu