Wat we leerden in 7 maanden Care2Adapt

Voor de Care2Adapt deelnemers en hun bestuurders was 23 juni een spannende dag. We zijn nu net over de helft van het opleidingstraject. Een mooi moment voor de deelnemers om elkaar en hun bestuurders te vertellen wat ze hebben geleerd, wat ze meenemen naar de laatste paar maanden en hoe de projecten ervoor staan.  

 

Terwijl er een heerlijk zonnetje naar binnen schijnt, zitten de C2A deelnemers en hun bestuurs- en directieleden vol aandacht naar elkaar te luisteren. Martijn, een van de deelnemers, presenteert zijn learnings van de afgelopen maanden. “Paul Iske vertelde over briljante mislukkingen. Voor mij persoonlijk is dit traject dat geweest”, grapt hij. Niet omdat het traject niet leuk en leerzaam is, maar omdat hij zich realiseert dat de weg die je aflegt naar een eindproduct misschien nog wel belangrijker is dan behalen wat je wilde bereiken. Tijdens een proces kan er gaandeweg namelijk nog ontzettend veel veranderen. “Soms moet je gewoon op je bek gaan om te zien hoe het beter kan en werkt. De weg ernaartoe heeft mij zoveel gebracht. Als je een idee naar een hoger plan wilt tillen dan heb je elkaar echt nodig”, vertelt Martijn met een grote glimlach aan zijn mede Care2Adapters. Uit het ja-knikkende publiek kan je opmaken dat dit heel herkenbaar is voor de andere deelnemers. 

 

Het belang van samenwerken en trial en error horen we vaker terugkomen deze ochtend. Davy Mellemans, bestuurder Diadalos, benoemt ook specifiek dat innovatie niet altijd technologisch van aard hoeft te zijn. Innovatie kan ook zitten in samenwerkingen binnen en buiten de sectoren. Een kans volgens Mellemans. “Het zou veel meer opleveren dan we oorspronkelijk kunnen bedenken, als we alle mogelijke sectoren bij elkaar betrekken. Dan kunnen we veel meer vooruitgang boeken.” De deelnemers kijken tevreden. “Het is belangrijk dat het bestuur van zorgorganisaties ziet wat er gebeurt in hun organisatie. De rol van het bestuur of directie is heel belangrijk om zaken te stimuleren en innovatiekracht naar boven te krijgen. De ideeën en de betrokkenheid van het bestuur zijn heel belangrijk”, moedigt Martijn alle aanwezige bestuurders aan.  

 

Ook Odette Nuijten, opleidingsadviseur bij WijZijn Traverse en Care2Adapt deelnemer, is positief over het traject. Tijdens haar presentatie vandaag, deelde zij met name de theorieën en onderdelen uit modellen die passen bij haar stijl: “Niet alleen gaan voor draagvlak, maar juist samen met mijn klanten invulling geven en inrichten van het leerhuis.” Zo presenteerde zij het APK-model, dat geïntroduceerd werd in het Care2Adapt traject, binnen haar MT. “Omdat ik denk dat dit kan ondersteunen bij het maken en evalueren van sociale innovaties.”  

 

Gelukkig zien de aanwezige bestuurders dit in. Ad van Rijen, bestuurder van WijZijn Traverse, stipt aan dat een betrokken bestuur belangrijk is: “Als bestuur moet je je afvragen hoe je ervoor kan zorgen dat in de drukte en de waan van de dag die ontwikkelmogelijkheden er komen en implementatie mogelijk wordt. “Bedenk dit niet top down in de organisatie, maar doe dit ondersteunend aan en met de medewerkers zelf zodat zij het eigenaarschap kunnen oppakken. We moeten dit echt gaan doen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het nodig dat we mensen aan elkaar kunnen verbinden, boeien en niet onnodig vermoeien.” 

De mens meer centraal zetten. Ook een centraal thema van vandaag. Johan Maris, deelnemer en operationeel directeur van Care-ion, betrekt die invalshoek op bewoners, cliënten en patiënten van zorgorganisaties. “Slimme technologie moet ervoor zorgen dat we ons kunnen aanpassen aan de behoefte en ritme van bewoners. We vertrekken bij wat de bewoner wenst en niet bij wat wij denken dat ze wensen. Je moet altijd blijven bijsturen.” 

 

Voor veel deelnemers is dat toch wel de belangrijkste les van de afgelopen maanden: het gaat er niet alleen om wat je doet, maar vooral ook hoe je het doet. Terwijl ze met elkaar in groepjes ervaringen uitwisselen over hun projecten en wat ze van elkaar kunnen leren, zag je het enthousiasme om die learnings in de laatste maanden van het opleidingstraject toe te passen, groeien. Tijdens de inspiratiebezoeken werden ze geïnspireerd out of the box te denken en ook hier kwam de trial en error terug. Denk niet voor mensen, maar ga uitzoeken wat ze willen, waar ze behoefte aan hebben en pas je idee daarop aan. Gelukkig hebben ze dus nog een paar maanden om al hun wijsheden toe te passen op hun projecten. Benieuwd waar de deelnemers mee bezig zijn? Op de website van Care2Adapt staan alle projecten! 

Het Care2Adapt-project is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer info: www.grensregio.eu