Care2Adapt krijgt nieuwe editie 2024/2025!

Na een succesvolle eerste editie start komend najaar een nieuwe ronde van het opleidingstraject Care2Adapt, dit keer vanuit het grotere Interreg project Samen aan Z. Innovaties zijn de oplossing voor de grootste uitdagingen in de Vlaamse en Nederlandse zorg- en welzijnssector. Door vergrijzing, complexere en langdurige zorg neemt de vraag naar zorgprofessionals toe, terwijl het personeelsaanbod afneemt. Het implementeren van innovaties is een verandertraject dat voor veel zorg- en welzijnsorganisaties een struikelblok is. Het Care2Adapt-opleidingsprogramma biedt hierbij de helpende hand. 

 

Na dit opleidingsprogramma ben jij: 

– Gespecialiseerd in de implementatie van innovaties in de zorg- en welzijnssector 
– De professional die een burg slaat tussen de innovatiewens, de implementatieprocessen en de werkvloer
– De professional die de organisatie duurzaam versterkt 

 

Dat realiseren we door tijdens het programma in te gaan op: 

– De veranderingen in de zorg
– Het doorvoeren en implementeren van innovaties in de eigen organisaties 
– Het betrekken van diverse stakeholders zoals eindgebruikers, het bestuur en bedrijfsleven 

 

Door middel van:

– Een kick- off 
– 9 opleidingsdagen 
– 2 inspiratiebezoeken in zowel Vlaanderen als Nederland
– 3 intervisiebijeenkomsten

Wil je direct meer informatie? Bekijk het magazine van de vorige editie.