Over ons

De initiatiefnemers van Care2Adapt zijn het Care Innovation Center in Nederland en Thomas More Kempen in Vlaanderen met het Health & Care Network KempenLiCalab,  Bravis ziekenhuisAZ Herentals en tanteLouise als betrokken partners. 

 

Thomas More

Thomas More is een grote regionale onderwijsinstelling die altijd op zoek is naar innovatieve en versterkte opleidingstrajecten. Traditioneel wordt sterk ingezet op het vakdomein ‘People & Health’. De hogeschool wil de verdere ontwikkeling en versterking van zorgprofessionals actief stimuleren en ondersteunen.

Health & Care Network Kempen

Health &Care Network Kempen heeft als kerndoelstelling om zorginnovaties en ondernemerschap in het ruime domein van health and care te stimuleren, te versterken en te activeren. Het netwerk werkt actief rond zorginnovatie en zet in op domeinen als opschalen van innovaties, testen van innovaties en wil de Kempen uitbouwen tot een attractieve innovatieregio.

AZH Herentals

AZ Herentals

AZ Herentals is een van de grote zorgaanbieders in de regio Kempen. Zij ervaart dat het invullen van zorgvacatures steeds moeilijker wordt. Daarom wordt ingezet op vernieuwing, innovatie en wendbaarheid. Opleiding vormt hierin voor AZ Herentals een essentieel onderdeel. De medewerkers moeten de juiste tools krijgen aangereikt om innovatief te zijn.

LiCaLab

Het LiCalab ondersteunt als zorgproeftuin bedrijven en organisaties in de ruime zorg- en welzijnssector bij de opschaling en ontwikkeling van de diverse innovaties. Het LiCalab is ervan overtuigd dat zorgorganisaties zich enkel tegen de schaarste op de arbeidsmarkt kunnen wapenen via innovatie en vernieuwing. Daar wil het LiCalab een bijdrage aan leveren.

Care Innovation Center

Care Innovation Center is een open netwerk dat in de regio West-Brabant innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg vleugels geeft. Zij stimuleert, verbindt, faciliteert en ondersteunt organisaties, zodat er innovatieve oplossingen komen die bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van West-Brabant.

Bravis ziekenhuis

Bravis ziekenhuis

Het Bravis ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met hoofdvestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom. Bravis is op zoek naar meer samenwerking in de regio en naar meer innovatieve vormen van samenwerking. Het gezamenlijk ervaren personeelstekort vraagt om slimmer en anders werken. Daarbij spelen ook innovatie en technologie een belangrijke rol.

TanteLouise_logo

tanteLouise

TanteLouise heeft de ambitie om een duurzame bijdrage te leveren aan zorg voor kwetsbare ouderen binnen haar eigen organisatie en ook daarbuiten. Zij werkt samen met regionale, nationale en internationale partners aan innovaties die bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen waarmee de ouderenzorg wordt geconfronteerd: toenemende en complexere zorgvragen en het tekort aan zorgprofessionals.

Contactpersonen Vlaanderen

Ellen Vanhoof

Coördinator Health & Care Network Kempen

Kirsten Verwimp

Zorgmanager AZ Herentals

Glenn Weyers

Projectmanager Europese projecten LiCalab

Contactpersonen Nederland

Milou de Klerk

Adviseur zorginnovatie Bravis ziekenhuis

Carmen Platschorre

Innovatieadviseur tanteLouise

Chantal van Spaendonck

Directeur Care Innovation Center

Natascha van Riet

Projectleider Care Innovation Center

Karin van Beers

Directieassistent Care Innovation Center

Alka Anna Goos

Communicatie-adviseur Care Innovation Center