Het programma 2023/2024

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bij alle programma-onderdelen aanwezig zijn. Voor de inspiratiebezoeken wordt verwacht dat minimaal één bezoek in Vlaanderen en één in Nederland wordt bijgewoond.