Voor wie is Care2Adapt?

Het implementeren van innovaties is in de praktijk een grote uitdaging en krijgt vaak door de dagelijkse drukte onvoldoende prioriteit. Daarnaast stuiten zorgorganisaties nog op veel interne drempels en op koudwatervrees. Daarom is het goed dat zorgmedewerkers worden opgeleid om in de dagelijkse praktijk vakkundig met innovaties te werken. Maar ook dat zorgorganisaties meer en beter ondersteund worden bij het selecteren, uitrollen en implementeren van innovatieve processen en methodes. 

 

Bij zorgorganisaties is er behoefte aan meer kennis en expertise binnen hun organisatie omtrent implementatie en opschaling van innovaties in de gezondheidszorg. Interne medewerkers die een katalyserende rol vervullen voor verandering en innovatie binnen de organisatie. Zij dienen hierbij wel gecoacht, ondersteund en begeleid te worden. 
Het Care2Adapt-project zet hierop in om het coachend en innovatief vermogen van deze sleutelfiguren en hun organisaties te versterken. 
Dertig zorgprofessionals uit Nederland en Vlaanderen krijgen een praktijkgericht en grensoverschrijdend coachings- en opleidingstraject aangeboden. Zodoende worden de wendbaarheid, innovatiebereidheid en flexibiliteit van de organisaties en hun medewerkers vergroot. Hierbij wordt verder gebouwd op de lessen van de Health Innovation School (Nederland) en het Innovatiescout-programma (Vlaanderen). 

 

Doelgroep

Het opleidingsprogramma is bestemd voor professionals binnen zorg- en welzijnsorganisaties die bezig (willen) zijn met innovatie en implementatie binnen hun organisatie.

Dit omvat onder andere:
– De integratie van vernieuwende en/of digitale werkprocessen;
– De implementatie van productinnovaties;
– Het opzetten van nieuwe samenwerkingsmodellen;
– Het uittesten van innovatieve arbeidsorganisatiestructuren en/of;
– Het toepassen van moderne job designprincipes.

 

Voorwaarden
De zorgmedewerkers die deelnemen aan het Care2Adapt-programma voldoen aan de volgende voorwaarden:
– De organisatie waar de zorgmedewerker werkt ondersteunt de deelname aan Care2Adapt. De directeur/bestuurder heeft na toelating van de medewerker een aanbevelingsbrief geschreven en sluit tijdens de bestuurlijke bijenkomsten in het traject .(zie programma)
– De zorgmedewerker is aanwezig bij alle programma-onderdelen van Care2Adapt: 9 fysieke opleidingsdagen (Vlaanderen-Nederland), 2 online-sessies en 4 online-intervisiesessies. Van de inspiratiebezoeken wordt verwacht dat minimaal 1 bezoek in Vlaanderen en 1 in Nederland wordt bijgewoond. Uiteraard zijn de deelnemers bij alle vier van harte welkom. (zie programma)
– De zorgmedewerker is bereid om in zijn of haar organisatie 3 tot 5 mensen als intern klankbord of implementatieteam te laten fungeren. Deze collega’s nemen deel aan een interne projectgroep.