C-imple model (cirkel implementatie model)

Voor de HIS-I en C2A is een basismodel opgesteld. Het doel van het basismodel is om het speelveld van implementeren te ordenen en om de samenhang te duiden tussen verschillende programmaonderdelen.

Het basismodel is opgebouwd uit drie onderdelen:
1. Het implementatieproces met logische stappen (oranje)
2. De organisatie van een specifieke implementatieopgave (blauw)
3. Het innovatief vermogen van de organisatie of samenwerkende organisaties (groen)

Het implementatieproces van een innovatie bestaat uit logisch opeenvolgende processtappen, startend met de ori├źntatie op innoveren en afsluitend met het borgen en opschalen van een innovatie.


De binnen cirkel zijn de aandachtsgebieden voor de organisatie van de implementatie van een specifieke innovatie.

De buiten cirkel betreft de context waarbinnen de innovatie geïmplementeerd wordt. Dit kan een organisatie zijn of een samenwerkingsverband van organisaties. Het innovatief vermogen zegt iets over de mate waarin een organisatie in staat is om zelf en in samenwerking met anderen veranderingen te realiseren. Een aantal factoren is hierin benoemd.
Het model is opgesteld door organiserende partijen van de HIS-I en C2A op basis van eigen ervaring en op basis van onderzoek.