Een inspirerend bezoek bij tanteLouise en Bravis

Hoe gaan een ouderenzorgorganisatie en een ziekenhuis om met innoveren? Deze vraag stond maandag 13 juni centraal tijdens een inspiratiebezoek van het opleidingstraject Care2Adapt aan tanteLouise en het Bravis ziekenhuis. TanteLouise heeft in Steenbergen een fysieke plek waar medewerkers met elkaar ideeën uitwisselen over innovaties. In Tante’s Zorglab kwamen maandag de deelnemers van Care2Adapt bij elkaar voor hun volgende sessie.

 

De ochtend was ingeruimd voor de innovaties in het Bravis ziekenhuis. Fleur Suijkerbuijk, adviseur zorginnovatie, gaf een inkijk in telemonitoring. Patiënten verrichten hierbij thuis metingen, waardoor zij beter gemonitord kunnen worden en minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te gaan. Inmiddels zijn zeven patiëntgroepen aangesloten en is onlangs de 500ste patiënt verwelkomd die gebruikmaakt van telemonitoring. Daniëlla Bartels, verpleegkundig specialist vasculaire geneeskunde, ging dieper in op het thuismeten van hoge bloeddruk. Een bijkomend voordeel hierbij is dat patiënten thuis minder spanning ervaren dan in het ziekenhuis en daardoor een betrouwbaardere bloeddruk hebben. 

Het Brave InnovatieTeam begeleidt in het ziekenhuis medewerkers die een innovatief idee hebben. Teamlid Denise Verburgh gaf een inkijkje in de werkwijze. Vanuit Brave is vier jaar geleden de DigiTuin ontstaan. Op de locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom staan 24 getrainde vrijwilligers klaar om patiënten te helpen bij technologische ontwikkelingen, zoals MijnBravis en de apps die het ziekenhuis gebruikt. Karin Smid had twee vrijwilligers meegenomen om de DigiTuin toe te lichten.  

 

In de pauze was er een innovatiemarkt met informatie en demonstraties van verschillende producten waar tanteLouise mee werkt: de Wolk heupairbag, de Momo Bedsense, het slim incontinentiemateriaal, de VR-bril en de smartglasses 

 

In het middag deel gaf tanteLouise een presentatie over een recent gelanceerd nieuw zorgconcept, VanThuisUit. Projectleider Nils van de Reijt vertelde meer over de achterliggende visie en samenwerking met zorgverzekeraar CZ. TanteLouise is hiermee een langdurig samenwerkingsverband aangegaan om daarmee samen een nieuwe generatie ouderen te ondersteunen bij het leiden van een vitaal leven met meer eigen regie, meer vrijheid en bij voorkeur thuis. Verpleegkundigen Active Ageing Hilde de Jong en Ellen Wouts legden daarna uit hoe tanteLouise dat doet binnen het nieuwe zorgconcept en ze vertelden meer over Active Ageing en over de successen die daarmee zijn behaald binnen tanteLouise locatie Hof van Nassau.  
 

Dat laatste mochten de deelnemers daarna met eigen ogen aanschouwen, want het volgende onderdeel op het programma was een rondleiding door Hof Nassau. Deze zorglocatie is vier jaar geleden geopend en compleet ingericht om Active Ageing optimaal mogelijk te maken en bewoners te stimuleren om in beweging te komen. Afhankelijk van de vrijheidsgraad van de bewoner zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen. Of dat nu een bezoek is aan de moestuin in de binnenplaats, een krantje ophalen bij de receptie, boodschappen doen bij het winkeltje, een kop koffie in het restaurant óf zelfs buiten de deuren van het verpleeghuis een wandelingetje maken naar de nabijgelegen supermarkt. Het is, mede dankzij Active Ageing, mogelijk in Hof van Nassau. De polsbandjes van de bewoners zorgen er namelijk voor dat de juiste deuren voor hen openen, de lift bij goede verdieping stopt en andere deuren gesloten blijven als het voor hen niet veilig om daar te komen. 

Student Natasja Mulders over het Care2Adapt-programma: “Ik werk als fysiotherapeut bij tanteLouise en ben vaker betrokken geweest bij innovatie-projecten. Ik vind het altijd wel leuk om ook met iets anders bezig te kunnen zijn dan mijn dagelijks werk. Maar wat ik soms zo zonde vind is dat innovaties vaak heel enthousiast worden gebracht, maar dat het vervolgens toch blijft liggen of niet helemaal goed uit de verf komt. Daarom heb ik me opgegeven voor dit programma. Ik vond het een uitgelezen kans, want een goede implementatie is net zo belangrijk als een slimme innovatie.”  

 

Natasja heeft nu een aantal scholingsdagen en inspiratiesessies meegemaakt en wat het voor haar extra interessant maakt is de samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse organisaties. “Ik leer veel nieuwe dingen. Neem bijvoorbeeld de financiering, het is erg interessant om te horen hoe anders dat in Vlaanderen is geregeld.” Het belangrijkste inzicht wat ze tot nu toe heeft gekregen? “Dat we op het gebied van innovatie écht beter moeten gaan luisteren naar onze klant. En dat kan zowel de client als de zorgverlener zijn. Alleen door echt goed naar de behoeften te luisteren, met mensen in gesprek te gaan en meer vanuit de werkvloer te denken, kunnen we voldoende draagvlak voor innovaties krijgen.”

Het Care2Adapt-project is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer info: www.grensregio.eu