Health House Leuven, waar innovatie in de zorg samengebracht wordt

Health House in Leuven (België) toont sinds maart 2018 wetenschappelijk onderbouwde innovaties die met gezondheidszorg te maken hebben. Zelf ontwikkelt het Health House niets, maar het informeert en verbind mensen om zo innovatie in de zorg te stimuleren. Een bezoek aan dit experiencecenter mocht dan ook niet ontbreken op het programma van Care2Adapt! 

 

‘Onze gezondheidszorg, wat eigenlijk een ziekenzorg is, moeten we omvormen naar een preventieve zorgverlening voor het welzijn van de mensen. En daar proberen we met Health House ons steentje aan bij te dragen.’ Aan het woord is Isabelle François, de managing director van het Health House in Leuven. In een enthousiasmerende uiteenzetting vertelde ze onze deelnemers over de missie en visie van het centrum. ‘Wij steunen op de 4P’s: preventivepersonalizedpredictiveparticipatory. Daarbij staat de patiënt, of breder de mens, centraal. Eigenlijk stimuleren we om in co-creatie met de betrokken doelgroep de gezondheidszorg van de toekomst te ontwikkelen, zodat de innovaties de kwaliteit van leven ten goede komen.’ Waarna ze een hele reeks voorbeelden aanhaalde van innovaties die reeds geïmplementeerd zijn.

We blikken terug op een boeiend inspiratiebezoek. Dit was het vierde en meteen ook laatste inspiratiebezoek binnen het Care2Adapt traject. Via de chronologie van het leven werd er getoond welke innovaties er voor elke periode in een mensenleven mogelijk zijn, al getest of zelfs geïmplementeerd worden. De rode draad door het verhaal is de focus op preventie en de personalisatie van behandelingen.  

 

Innovaties nog voor de geboorte 

Als het gaat over de conceptie- en foetusfase, dan zal de technologie een snellere detectie van erfelijke ziektes mogelijk maken, alleen door de analyse van een bloedstaal. Foetusoperaties zullen door de verfijndere (robot)chirurgie voor minder complicaties zorgen, waardoor ze sneller toegepast zullen worden. Uiteraard valt dan al snel de term CRISPR-Cas, waarbij de genetische code van een foetus in een heel vroeg stadium gewijzigd wordt, zodat erfelijke ziektes ‘weggeknipt’ worden voordat ze ontstaan. Een heel interessante techniek, die ook voer is voor ethische discussies: tot hoever mag je met een dergelijke techniek gaan? 

Innovaties doorontwikkelen 

Van de geboorte tot aan de volwassenheid zijn er al innovaties die ingang vinden in de zorgsector, denk maar aan het 3D-printen van implantaten, de ontwikkeling van exoskeletons of het gebruik van VR-toepassingen. Deze worden nog verder ontwikkeld, zoals het printen van 3D-huid om bijvoorbeeld zware brandwonden sneller te laten genezen. Of een VR-bril waarbij langdurig opgenomen patiënten, zoals kinderen met een chronische aandoening, virtueel hun kamer kunnen verlaten om hun familie te zien. Andere ontwikkelingen zijn biostamps die op je huid kleven en bijvoorbeeld aan diabetespatiënten tonen wanneer hun bloedsuikerspiegel te hoog of te laag is.  

‘Het 3D-printen van implantaten is niet meer zo futuristisch, maar hoe dat met 3D-geprinte huid gaat, dat gaan mijn petje toch te boven. Ik heb vandaag hele coole toepassingen gezien, maar soms vind ik ze ook wel wat akelig.’ - Tine Vaels, Wit-Gele Kruis van Antwerpen

Vanaf iemands twintiger jaren zit de innovatie onder meer in wearables, waarbij je 24/7 informatie krijgt over je gezondheid. Hartslag- en slaapmonitoring zijn in veel sporthorloges al ingeburgerd, maar het zal verder gaan dan dat. Alle bits, bytes en biometrie van jou én van honderdduizenden mensen wereldwijd worden verzameld in algoritmes, waardoor de échte oorzaken van ziektes (lucht, leefomstandigheden e.d.) onderzocht kunnen worden. Door die voortdurende informatiestroom krijg je feedback over je gezondheidstoestand en leer je jezelf beter kennen (wanneer heb ik welke symptomen?). Die informatie kan ook doorgestuurd worden naar je huisarts waardoor een afspraak vanop afstand en een gepersonaliseerde behandeling mogelijk worden. 

De ervaring met de VR-bril is heel leuk, het voelt écht aan. Wanneer je via het oog de zenuwen binnenkomt, word je er zelfs wat duizelig van, zo echt is het.’ Lieselotte Spreeuwers, AZ

Kankeronderzoek, preventieve behandelingen en gepersonaliseerde behandelingen zijn dan weer de focus voor personen tussen 40 en 60 jaar. Net als bij de informatie uit wearables, is ook voor kankeronderzoek de deeplearning technique, waarbij data van over de hele wereld verzameld wordt, een katalysator voor innovatie. Het zal mogelijk worden om in bloed of speeksel in een heel vroeg stadium kanker (of andere ziektes) op te sporen, zodat ze vroegtijdig behandeld kunnen worden. Via nieuwe technieken wordt het eigen natuurlijk immuunsysteem gebruikt om kanker te bestrijden, zoals nu al met immunotherapie gebeurt. De volgende stap is protontherapie, waarbij gezonde cellen gespaard blijven; deze therapie wordt al op enkele plaatsen toegepast. Maar ook een verdere ontwikkeling van robotchirurgie en de uitbouw van VR en AI-toepassingen beloven veel goeds voor de toekomst! 

 

In de laatste fase van iemands leven zorgt innovatie voor een betere levenskwaliteit. Robots kunnen hier bijvoorbeeld een antwoord bieden op iemands eenzaamheid, maar door hun hulpfunctie er ook voor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Maculadegeneratie kan gedetecteerd worden door artificiële netvliezen, waardoor blindheid vertraagd of zelfs vermeden wordt. Hulpmiddelen in de valpreventie worden al toegepast en blijven verder ontwikkeld worden, zowel voor gebruik in thuissituaties als in zorginstellingen. 

‘Vooral de virtuele dissectietafel maakt een enorme indruk. Ook voor niet-medici maakt die opstelling het menselijk lichaam wel heel tastbaar.’ Fleur Suijkerbuijk, Bravisziekenhuis

Het Care2Adapt-project is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer info: www.grensregio.eu