Geen categorie
Care2Adapt: Out of the health box

Care2Adapt: Out of the health box

Care2Adapt: Out of the healthbox

De deelnemers van het opleidingstraject Care2Adapt brachten op 7 april een bezoek aan de Floating Farm en Bluecity in Rotterdam. Ze onderzochten daar wat je kunt leren van andere sectoren over de implementatie van innovaties. “Het verbaasde mij hoeveel inspiratie het geeft om ook eens out of the box te denken, eens buiten de zorgsector te kijken en hoeveel je daarvan meeneemt naar je eigen organisatie en werk”, vertelt Tamara Schauvliege, een van de deelnemers. 

Doen we dat in de zorgsector genoeg? Of kan dit nog beter? “Durven denken en daarna ook durven springen en doen”, legt Tamara uit als een van haar belangrijkste inzichten. “Een basis analyse en plan van aanpak is nodig, maar we mogen ons daar niet in verliezen. We moeten stappen durven zetten, dingen uittesten, evalueren en bijsturen om snelheid te kunnen nemen.” Over snelheid gesproken.  

Ook het vervoer van de ene naar de locatie in Rotterdam was innoverend; de watertaxi. Een uitstekende manier om ontzettend snel van de ene kant naar de andere kant van Rotterdam te komen. Geen verkeer, stoplichten en oponthoud. Binnen no time arriveerden we bij BlueCity; zelfs de golven die bij windkracht 6 aanwezig waren, hielden ons niet tegen 

1649345036390

Ook daar draait het om innovatie, maar dan met focus op de circulaire economie. In een oud tropisch zwemparadijs worden door pioniers nieuwe concepten ontwikkeld voor de circulaire economie. Ondernemende mensen ontmoeten elkaar hier en ontwikkelen onder andere nieuwe perspectieven om impact te vergroten, zero waste levensstijlen en future proof materiaal. Afval bestaat hier niet. Door anders te kijken naar al bestaande producten, materialen en ideeën krijgen deze weer waarde.  

Zijn we dan misschien te realistisch in de zorgsector? Volgens Vincent Overmeer zat de inspiratie van dit bezoek ook in het ‘naïeve lef’: “Bij beide projecten vond ik het geweldig dat er grenzeloos werd gedacht. Dat gaf de oplossingsrichting veel ruimte. Oplossingen en ‘hulp’ komt soms uit onverwachte hoeken”, vervolgt hij. Het doel van dit inspiratiebezoek was om uit je eigen veilige bubbel te komen. “Ik ben anders gaan kijken naar de mensen die je betrekt bij het zoeken naar oplossingen en het werken aan vraagstukken. Opvattingen en ideeën uit ‘branchevreemde’ hoeken kan enorm helpen. Nu doen we dat nog ‘te braaf’. Vrijdenken is dan nodig. Meer samenwerken is het adagium. Idem voor het durven investeren.”  


Geïnspireerd door deze twee innoverende initiatieven gingen de Care2Adapt deelnemers terug naar huis. We zijn benieuwd hoe de deelnemers deze learnings toe gaan passen in de projecten die zij uiteindelijk in de praktijk brengen binnen hun organisatie. Dit zal met elkaar gedeeld worden tijdens de volgende opleidingsdagen. Want in welke sector je ook werkt, de aanpak om succesvol te innovaties te implementeren is sectorloos. Benieuwd waar de deelnemers mee bezig zijn? Bekijk hier de innovatieve projecten die worden geïmplementeerd in hun organisaties. 


Het Care2Adapt-project is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer info: www.grensregio.eu